BİLİMSEL PROGRAM

İlerleyen günlerde yayınlanacaktır.
Ulaşmak için tıklayınız.

KAYIT & KONAKLAMA

Erken kayıt&konaklama tarihi:13 Temmuz 2024
Ulaşmak için tıklayınız.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

İlerleyen günlerde yayınlanacaktır.
Ulaşmak için tıklayınız.

DAVET

Değerli Meslektaşlarımız,

Günümüzde tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmeler, akciğer kanserli hastalarımız için önceki dönemlerde hayal bile edilemeyecek sağkalım sürelerine ulaşılmasını sağlamıştır.  Yeni tedavi yöntemleri, akciğer kanseri tedavisinin ve takibinin multidisipliner olarak yapılmasını zorunlu kılmıştır.